Specjalizacje

Restrukturyzacja i upadłość

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz dłużników oraz wierzycieli (w tym banków) w ramach postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych polegające m.in. na przygotowaniu wniosków o ogłoszenie upadłości czy otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jak również reprezentujemy dłużników oraz wierzycieli w prowadzonych już postępowaniach.

Świadczymy również usługi doradztwa w zakresie upadłości konsumenckiej.

Zakłady Pracy Chronionej

Nasza kancelaria specjalizuje się w obszarach tematycznych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych tj. m.in. prawami i obowiązkami wynikającymi z posiadania statusu zakładu pracy chronionej, gospodarowaniem środkami ZFRON, ubieganiem się o pomoc publiczną na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, udzielaniem ulg we wpłatach na PFRON.

Prawo administracyjne

Nasz Zespół świadczy usługi reprezentacji przed urzędami, samorządowym kolegium odwoławczym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Doradzamy w zakresie takich obszarów prawa związanego z procedurą administracyjną jak m.in prawo budowlane, prawo ochrony środowiska czy prawo energetyczne.

Nowe technologie

Kancelaria świadczy usługi prawne podmiotom działającym w sektorze IT oraz nowych technologii, w szczególności opracowuje umowy o stworzenie dedykowanych programów, umowy wdrożeniowe, opieki serwisowej, umowy dotyczące autorskich praw majątkowych czy licencyjne oraz inne zawierane przez podmioty z sektora nowych technologii.

Prawo spółek i prawo handlowe

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa handlowego. Świadczymy m.in. usługi w zakresie zakładania spółek, przekształceń i likwidacji jak również przygotowujemy projekty dokumentów, w tym uchwał, wniosków do KRS, czy też sporów korporacyjnych.

Prawo medyczne

Doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniu sądowym i pozasądowym w sporach wynikających z tzw. błędów medycznych i odpowiedzialności szpitala/lekarza oraz ubezpieczyciela.

Zamówienia publiczne

Pomoc prawna na rzecz wykonawców jak i zamawiających na wszystkich etapach postępowania, jak również w trakcie realizacji umowy o zamówienie publiczne.

Transport

Kancelaria zajmuje się pomocą w sporach sądowych i pozasądowych związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umów przewozu, w tym w transporcie międzynarodowym. Zespół Kancelarii obsługując przez wiele lat przedsiębiorców działających w branży transportowej i spedycyjnej, nabył bogate doświadczenie i wiedzę w tej dziedzinie prawa.

Doradztwo dla klientów prywatnych

Kancelaria udziela pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności w sprawach o rozwód, władzę rodzicielską i alimenty.

Ponadto w Kancelarii można zasięgnąć porady prawnej oraz powierzyć reprezentację przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej w sprawach spadkowych.

Potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się z nami!