Kancelaria

Da mihi factum, dabo tibi ius.
Daj mi fakt, a dam ci prawo.

Kancelaria Radcy Prawnego Sebastian Wizner
świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Siedziba kancelarii znajduje się w centrum Białegostoku w zabytkowej kamienicy.

Celem Kancelarii jest pomoc przedsiębiorcom w ich codziennej działalności, podczas której na każdym kroku spotykają się z problemami prawnymi, których rozwiązanie wymaga wiedzy, doświadczenia a nierzadko także dużego nakładu pracy, zaangażowania i pasji ze strony prawnika.

Sebastian Wizner

Radca prawny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Od 2013 r. członek przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz we wszelkich prawnych aspektach biznesu z obszaru nowych technologii. Od 2007 związany z obsługa prawną średnich i dużych przedsiębiorstw. Przez 10 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce Akcyjnej. W trakcie zdobywania uprawnień zawodowych doświadczenie nabywał w najbardziej renomowanych kancelariach w Białymstoku. Umiejętnie łączy przepisy prawa z praktycznym podejściem biznesowym co pozwala na dobrą komunikację z klientem oraz budowanie wydajnych i optymalnych konstrukcji każdej transakcji.

Prywatnie wielbiciel sportów zimowych oraz tańca towarzyskiego

Piotr Tylewicz

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Od 2010 r. członek przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku Wiedzę prawniczą i doświadczenie nabył pracując w renomowanych kancelariach prawniczych oraz będąc asystentem sędziego w wydziale gospodarczym Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, handlowego i bankowego. Specjalizuje się także w obszarach tematycznych związanych z zakładami pracy chronionej oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych takich jak: prawa i obowiązki wynikające z posiadania statusu zakładu pracy chronionej, ubieganie się o pomoc publiczną na zatrudnianie osób niepełnosprawnych czy udzielanie ulg we wpłatach na PFRON.

W wolnych chwilach, odrywa się od rzeczywistości czytając książki fantasy i kryminalne. Pasjonat historii średniowiecza oraz narciarstwa.

Alina Miruć

Doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki, radca prawny

Absolwentka studiów prawniczych w Instytucie Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W 2001 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, zaś w 2017 doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu W Białymstoku. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ustrojowym, materialnym i procesowym. Doświadczony nauczyciel akademicki wielu uczelni: m.in. Uniwersytetu w Białymstoku( Wydział Prawa), Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. Obecnie zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. W zakresie prowadzenia dydaktyki współpracowała również z innymi uczelniami: Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Wszechnicą Mazurską w Olecku, Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Białymstoku, Wydziałem Zamiejscowym Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Zdobyte doświadczenia dydaktyczne oraz wiedzę merytoryczną mogła wykorzystać prowadząc wykłady na studiach podyplomowych realizowanych przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i innych Wydziałach Uniwersytetu w Białymstoku oraz uczelniach niepaństwowych, jak również na szkoleniach z zakresu prawa administracyjnego ustrojowego, materialnego i procesowego dla praktyków. W zakresie działalności eksperckiej brała udział m.in. w: pracach Zespołu ds. opracowania: Wojewódzkiej strategii polityki społecznej na lata 2006-2012, pracach Zespołu, składającego się z pracowników białostockich Uczelni i praktyków, przygotowującego program w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009- 2013. Od 2014 r jest recenzentem wniosków w Narodowym Centrum Nauki. Od 2016 r. jest recenzentem w punktowanym czasopiśmie naukowym Ekonomia Społeczna, wydawanym w Krakowie. Od 2001 roku jest członkiem Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej oraz od 2015 r. członkiem Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. Ponadto do 2011 r. brała czynny udział w pracach Stowarzyszenia Popularyzacji Wiedzy Prawnej. Autorka ponad 120 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, w j. polskim i j. obcych. Jest także współautorką podręczników z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i nauki o administracji ,Uczestniczyła w 80 konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, zwykle aktywnie, głosząc komunikaty, biorąc udział w dyskusjach albo udostępniając artykuły do publikacji pokonferencyjnych. Od 1992 r. członek samorządu radcowskiego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Wpisana na listę radców prawnych uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku w roku 1996. W latach 1997-98 pracowała jako radca prawny w spółce cywilnej „Prawnik” w Białymstoku. Od 2015 rok jest wpisana na listę arbitrów głównych i arbitrów rekomendowanych przy Wschodnim Sądzie Arbitrażowym w Białymstoku.

Prywatnie wielbicielka lekkiej atletyki i poezji.

Potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się z nami!