Branże

Odkryj czym się zajmujemy

Zakłady pracy chronionej

Zakład pracy chronionej jest przedsiębiorstwem przystosowanym do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Do głównych celów jego funkcjonowania należy nie tylko wypracowanie zysku, ale także aktywizacja zawodowa osób, które nie poradziłyby sobie na otwartym rynku pracy z uwagi na ich niepełnosprawność. Kancelaria oferuje pomoc prawną pracodawcom posiadającym już status Zakładu Pracy Chronionej jak też przedsiębiorcom chcącym uzyskać taki status.

Branża medyczna

Rynek ochrony zdrowia wymaga od przedsiębiorców i ich doradców znajomości jego specyfiki. Nasza Kancelaria dostrzega wyzwania, przed którymi stoi sektor usług medycznych i pomaga w prawidłowej interpretacji oraz dostosowaniu się do szczególnych regulacji prawnych.
Oferujemy także doradztwo prawne i reprezentacje w postępowaniu sądowym i pozasądowym w sporach wynikających z tzw. błędów medycznych i odpowiedzialności ZOZ.

Branża produkcyjna

Przedsiębiorstwa produkcyjne napotykają na wiele trudnych wyzwań, począwszy od konkurencji na rynku krajowym jak i zagranicznym, ale także wzrostem kosztów pracy i produkcji. W przypadku wielu firm problemem są opóźnienia w płatnościach bądź też niewypłacalność kontrahentów.
Od wielu lat specjalizujemy się w dochodzeniu wierzytelności, co umożliwia nam zaoferowanie kompleksowej obsługi prawnej w sprawach związanych z windykacją należności.

Branża transportowa

Transport towarów i pasażerów jest działalnością, która zwłaszcza w ostatnich latach przedstawia mnóstwo zagrożeń i wyzwań prawnych dla przedsiębiorców. Rozwijanie się i osiąganie zysku na dynamicznym i konkurencyjnym rynku jest nieustającym wyzwaniem dla branży transportowej, a pomóc w tym może korzystanie z usług profesjonalnego prawnika. Nierzadko zagadnienia prawne z tej branży są bardzo złożone, wymagają starannego rozważenia i bogatej wiedzy.
Mamy duże doświadczenie w doradztwie dla przewoźników drogowych i spedytorów w odniesieniu do transportu krajowego jak i międzynarodowego.

Branża nowych technologii

Sektor technologii stanowi jeden z najszybciej rozwijających się segmentów gospodarki. Przedsiębiorcy działający w całym sektorze technologii dostarczają różnorodnych produktów i usług pojedynczym konsumentom jak i dużym firmom.
Firmy działające w sektorze technologii stają w obliczu coraz bardziej konkurencyjnego rynku. Podobnie jak w przypadku większości sektorów gospodarki sektor technologiczny stoi przed wieloma wyzwaniami prawnymi jak chociażby ochrona znaku towarowego, prawo własności przemysłowej, prawa autorskie itp.
Nasz zespół oferuje prowadzenie kompleksowej, bieżącej obsługi prawnej podmiotów sektora nowych technologii.

Potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się z nami!

Specjalizacje

2

Restrukturyzacja i upadłość

Kompleksowe doradztwo prawne na rzecz dłużników oraz wierzycieli

2

Zakłady Pracy Chronionej

Obszary tematyczne związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych

2

Prawo administracyjne

Reprezentacja przed urzędami, SKO, WSA i NAS

2

Nowe technologie

Usługi prawne podmiotom działającym w sektorze IT oraz nowych technologii

2

Prawo spółek i prawo handlowe

Obsługa prawna w zakresie szeroko rozumianego prawa handlowego

2

Prawo medyczne

Pomoc w sporach wynikających z tzw. błędów medycznych

2

Zamówienia publiczne

Doradztwo na rzecz wykonawców i zamawiających na wszystkich etapach

2

Transport

Spory dotyczące umów przewozu, w tym w transporcie międzynarodowym

2

Klienci prywatni

Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawy spadkowe